Rogoziński Mirosław

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.64.2021.

Wniosek Or.III.0003.64.2021 w sprawie wykoszenia poboczy drogi powiatowej przebiegającej przez centrum Ćmielowa w kierunku Ożarowa.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.19.2021

Interpelacja Or.III.0003.19.2021 w sprawie podjęcia działań związanych z częstymi patrolami i interwencją Policji przy ulicy Wałowej w Ćmielowie, obok zlokalizowanego w tym miejscu Krzyża, gdzie dochodzi do dewastacji miejsca kultu religijnego.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.17.2021.

Zapytanie Or.III.0003.17.2021 w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych w Gminie Bałtów.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.16.2021

Zapytanie Or.III.0003.16.2021 dotyczące zlecenia przez Zarząd Powiatu wykonania i opracowania dokumentacji projektowej do zadań inwestycyjnych w Gminach Powiatu Ostrowieckiego przeniesionych na rok 2022.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.15.2021

Interpelacja Or.III.0003.15.2021 w sprawie usunięcia zalegającego błota pośniegowego na drogach powiatowych na terenie Gminy Ćmielów i Bałtów.

Interpelacja Or.III.0003.193.2020 w sprawie wykonania remontu ulicy Zamkowej w Ćmielowie wraz z chodnikiem

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.193.2020

Interpelacja Or.III.0003.192.2020 w sprawie wydania pisemnego oświadczenia na dysponowanie gruntem w celu wykonania przyłącza kanalizacyjnego dla mieszkańców budynku w m. Ćmielów

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.192.2020

Interpelacja Or.III.0003.157.2020 w sprawie zabezpieczenia skarpy zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 0698T w miejscowości Brzóstowa.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.157.2020

Interpelacja Or.III.0003.102.2019r w sprawie wykonania chodnika przy jezdni drogi powiatowej nr 0698T na odcinku ok.300mb/ przedmiotowy odcinek rozpoczyna się przy Szkole Podstawowej w Brzóstowej, a kończy na wysokości skrzyżowania Wola Grójecka Drzenkowice/.

Odpowiedź interpelacja Or.III.0003.102.2019

Interpelacja Or.III.0003.99.2019r. w sprawie wymiany wyblakłych i nie widocznych znaków drogowych nazw miejscowości: Ulów i Wycinka przy drodze powiatowej w Gminie Bałtów.

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.99.2019r.

Interpelacja  Or.III.0003.33.2019 dotyczącą usunięcia ubytków w asfalcie przy drodze powiatowej nr.0678T w miejscowości Ćmielów od drogi wojewódzkiej: obecnie powiatowej do Ćmielowa  ul. Skała.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.33.2019.

Interpelacja Or.III.0003.19.2019 w sprawie usunięcia dziur na drodze powiatowej w miejscowości Maksymilianów.
Odpowiedź na interpelacje  Or.III.0003.19.2019.

Interpelacja Or.III.0003.3.2019 w sprawie uprzątnięcia namułu  z drogi powiatowej Nr 0678T w miejscowości Podgrodzie.
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.3.2019.

Interpelacja Or. III.0003.2.2019 w sprawie uzupełnienia brakujących kratek z  kanału burzowego przy ul. Opatowskiej w Ćmielowie.
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.2.2019.