Rogoziński Mirosław

Interpelacja Or.III.0003.157.2020 w sprawie zabezpieczenia skarpy zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 0698T w miejscowości Brzóstowa.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.157.2020

Interpelacja Or.III.0003.102.2019r w sprawie wykonania chodnika przy jezdni drogi powiatowej nr 0698T na odcinku ok.300mb/ przedmiotowy odcinek rozpoczyna się przy Szkole Podstawowej w Brzóstowej, a kończy na wysokości skrzyżowania Wola Grójecka Drzenkowice/.

Odpowiedź interpelacja Or.III.0003.102.2019

Interpelacja Or.III.0003.99.2019r. w sprawie wymiany wyblakłych i nie widocznych znaków drogowych nazw miejscowości: Ulów i Wycinka przy drodze powiatowej w Gminie Bałtów.

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.99.2019r.

Interpelacja  Or.III.0003.33.2019 dotyczącą usunięcia ubytków w asfalcie przy drodze powiatowej nr.0678T w miejscowości Ćmielów od drogi wojewódzkiej: obecnie powiatowej do Ćmielowa  ul. Skała.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.33.2019.

Interpelacja Or.III.0003.19.2019 w sprawie usunięcia dziur na drodze powiatowej w miejscowości Maksymilianów.
Odpowiedź na interpelacje  Or.III.0003.19.2019.

Interpelacja Or.III.0003.3.2019 w sprawie uprzątnięcia namułu  z drogi powiatowej Nr 0678T w miejscowości Podgrodzie.
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.3.2019.

Interpelacja Or. III.0003.2.2019 w sprawie uzupełnienia brakujących kratek z  kanału burzowego przy ul. Opatowskiej w Ćmielowie.
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.2.2019.