Rogalińska Agnieszka

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.79.2021.

Wniosek Or.III.0003.79.2021 w sprawie montażu urządzeń siłowni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Ogródku Jordanowskim na Osiedlu Sienkiewiczowskie

Wniosek Or.III.78.2021 w sprawie uwzględnienia i zabezpieczenia w budżecie Gminy Ostrowiec Św. na 2022 rok środków finansowych na utworzenie na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego “DOG Parku”.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.63.2021

Wniosek Or.III.0003.63.2021 w sprawie utworzenia na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego “DOG Parku”.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.36.2021

Interpelacja Or.III.0003.36.2021 w sprawie podjęcia interwencji dotyczącej drzewa rosnącego bezpośrednio w ciągu pieszym na Os. Słoneczne obok skweru, na wysokości przejścia dla pieszych do marketu Stokrotka.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.1.2021 

Interpelacja Or.III.0003.1.2021 w sprawie podjęcia działań związanych z uciążliwym zachowaniem młodzieży na Osiedlu Sienkiewiczowskie, szczególnie bloku numer 72 przy ulicy Sienkiewicza

Wniosek Or.III.0003.209.2020 w sprawie ustawienia koszy na śmieci wzdłuż ulicy Aleja 3-go Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.209.2020

Interpelacja  Or.III.0003.205.2020 w sprawie przedłużenia miejsc postojowych przy ul. Targowej.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.205.2020

Wniosek Or.III.0003.204.2020 w sprawie wycięcia lub przycięcia wierzby przy ul. Radwana w Ostrowcu Św.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.204.2020

Interpelacja Or.III.0003.195.2020 w sprawie wymiany sygnalizatora świetlnego usytuowanego na skrzyżowaniu ulic Radwana, Bałtowska i al. Jana Pawła II – od strony os. Słoneczne oraz przegląd tej sygnalizacji

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.195.2020

Interpelacja Or.III.0003.194.2020 w sprawie doprowadzenia do odpowiedniej funkcjonalności kanalizacji sanitarnej i burzowej w rejonie skrzyżowania ulic Marii Dąbrowskiej i Lucjana Rydla w Ostrowcu Św. 

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.194.2020

Interpelacja Or.III.0003.191.2020 w sprawie remontu, modernizacji kanalizacji deszczowej przy ulicy Konopnickiej od strony ulicy Waryńskiego

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.191.2020

Interpelacja Or.III.0003.190.2020 w sprawie remontu parkingu oraz wyznaczenie miejsc parkingowych na osiedlu Słonecznym pomiędzy blokami nr 4, 6, 8, 9 a aleją Jana Pawła II

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.190.2020

Interpelacja  Or.III.0003.189.2020 w sprawie montażu barierek bezpieczeństwa na zakręcie przy ulicy Żeromskiego na wysokości skarpy przy Szkole Mistrzostwa Sportowego

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.189.2020

Interpelacja Or.III.0003.188.2020  w sprawie podjęcia odpowiednich działań w celu większej dostępności pacjentów do przychodni i lekarzy w czasie zagrożenia epidemicznego 

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.188.2020

Interpelacja  Or.III.0003.8.2019 sprawie ustawienia wiaty przystankowej przy ul. Waryńskiego.
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.8.2019.