Rogala Robert

Interpelacja Or.III.0003.164.2020 w sprawie ponownego rozpatrzenia możliwości zamontowania urządzeń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych na powstających w Gminie Ćmielów placach zabaw

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.164.2020

interpelacja Or.III.0003.158.2020 w sprawie dodatkowego oznakowania po stronie ścieżki rowerowej tabliczką informacyjną ,, uwaga samochód” ulicy Gościniec- Osiedle Gutwin zamieszczoną pod znakiem drogowym jadąc od ulicy Akacjowej w kierunku ośrodka MOSiR jak również taką samą tabliczką jadąc od ulicy Miodowej w kierunku ul. Akacjowej.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.158.2020r.

Interpelacja Or.III.0003.142.2020 w sprawie wykonania nowej nakładki asfaltowej na długości ok. 20 metrów  jak również odpowiedniego wyprofilowania tego odcinka wraz z udrożnieniem odpływów. Miejsce to znajduje się przy Przedszkolu Integracyjnym na Osiedlu Słonecznym.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.142.2020

Interpelacja Or.III.0003.131.2020 w sprawie zaprojektowania i wykonania oświetlenia na ulicy Rudzkiej-Ostrowiec Św. na odcinku prawnie chronionym Natura 2000.

Odpowiedź na interpelację  Or.III.003.131.2020

Zapytanie Or.III.0003.130.2020 w sprawie doposażenia już istniejących placów zabaw na terenie Powiatu Ostrowieckiego w urządzenia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.130.2020

Interpelacja Or.III.0003.72.2019r. w sprawie  spowodowania przez Policję  częstych patroli  na ulicy Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim- Osiedle  Gutwin szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych na tygodniu jak również w soboty i niedziele z możliwością  pomiaru prędkości.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.72.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.60.2019r. w sprawie informacji w zakresie remontu drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku: Aleja 3 Maja wraz z mostem nad rzeką Kamienną i przebudową skrzyżowania z ul. J. Kilińskiego – ul. M. Radwana wraz z przebudową skrzyżowania przy Targowisku Miejskim do skrzyżowania z Al. J. Pawła II.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.60.2019r

Interpelacja  Or.III.0003.59.2019r. w sprawie wyjaśnienia sytuacji dotyczącej zalewania posesji znajdujących się przy ulicach Kopaniny i ul. Hubalczyków praktycznie po każdorazowych opadach i podjęcie kroków prawnych związanych z tą inwestycją, ponieważ wykonanie zadania podlega gwarancji.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.59.2019r

Interpelacja Or.III.0003.32.2019 w sprawie uporządkowania terenów leśnych przez prywatnych właścicieli na przedłużeniu ulicy Malinowej.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.32.2019.

Interpelacja Or.III.0003.31.2019 w sprawie usunięcia  wraku samochodu stojącego na parkingu na osiedlu Słonecznym na wysokości bloku nr 4 od strony Al. Jana Pawła II jadąc w kierunku ul. Siennieńskiej.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.31.2019

Interpelacja Or.III.0003.15.2019 w sprawie ustawienia barierek ochronnych w ciągu drogi powiatowej 675T w miejscowości Bodzechów (ul. Cegielniana).
Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.15.2019

 

Interpelacja Or.III.0003.14.2019 dotycząca prośby o uzupełnienie pęknięć i ubytków asfaltu – ul. Szewnieńska w Ostrowcu Św.
Odpowiedź na interpelację Or.0003.14.2019.

 

Interpelacje Or.III.0003.5.2019, Or.III.0003.6.2019, Or.III.0003.7.2019 dotycząca  prośby o zaplanowanie i wykonanie prac
w ramach funduszy remontowych na 2019 rok.

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.5.2019,Or.III.0003.6.2019, Or.III.0003.7.2019.

 

Interpelacja Or.III.0003.4.2019 w sprawie pisma skierowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Kielcach do pracodawców, dyrektorów, kierowników jednostek dotyczącego: „kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy”, a w szczególności sprawozdawczości i przekazywanie informacji z tych kontroli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.4.2019.

 

Interpelacja Or. III.0003.1.2018 sprawie odpowiedzi na zapytanie dotyczące ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym przy drodze powiatowej Nr 0662 T relacji Ostrowiec Świętokrzyski – Nowa Dębowa Wola.
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.1.2018.