Rogala Robert

Odpowiedzi na wniosek i interpelacje Or.III.0003.48-51.2021

Interpelacja Or.III.0003.51.2021 w sprawie poprawy stanu technicznego rowów melioracyjnych oraz przepustów na osiedlu Gutwin – ul. Zwierzyniecka, ul. Akacjowa, ul. Migdałowa, ul. Rzeczki.

Interpelacja Or.III.0003.50.2021 w sprawie wyremontowania ścieżki rowerowej przy Ośrodku MOSiR, montażu progów zwalniających oraz zwiększenia patroli policji na ulicy Miodowej.

Wniosek Or.III.0003.49.2021 w sprawie uzupełnienia asfaltu na ulicy Leśnej, ulicy Gajowej, ulicy Milewskiego w ramach remontów cząstkowych.

Interpelacja Or.III.0003.48.2021 w sprawie wyremontowania w ramach remontów cząstkowych skrętu z Al. Jana Pawła II w kierunku Skweru Honorowych Dawców Krwi.

Wniosek Or.III.0003.211.2020 w sprawie ulicy Gajowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.211.2020

Interpelacja Or.III.0003.210.2020 w sprawie ulicy Targowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.210.2020

Interpelacja Or.III.0003.179.2020 w sprawie zaplanowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie nakładki asfaltowej wraz z budową oświetlenia i ścieżki rowerowej na ulicy Rudzkiej

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.179.2020

Interpelacja Or.III.0003.178.2020 w sprawie zaplanowania w inwestycjach powiatowych wykonania kanału technologicznego wzdłuż ulicy Iłżeckiej oraz zaplanowania środków finansowych na całkowity remont chodnika ul. Iłżeckiej po lewej stronie na całej jej długości 

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.178.2020

Interpelacja Or.III.0003.164.2020 w sprawie ponownego rozpatrzenia możliwości zamontowania urządzeń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych na powstających w Gminie Ćmielów placach zabaw

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.164.2020

interpelacja Or.III.0003.158.2020 w sprawie dodatkowego oznakowania po stronie ścieżki rowerowej tabliczką informacyjną ,, uwaga samochód” ulicy Gościniec- Osiedle Gutwin zamieszczoną pod znakiem drogowym jadąc od ulicy Akacjowej w kierunku ośrodka MOSiR jak również taką samą tabliczką jadąc od ulicy Miodowej w kierunku ul. Akacjowej.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.158.2020r.

Interpelacja Or.III.0003.142.2020 w sprawie wykonania nowej nakładki asfaltowej na długości ok. 20 metrów  jak również odpowiedniego wyprofilowania tego odcinka wraz z udrożnieniem odpływów. Miejsce to znajduje się przy Przedszkolu Integracyjnym na Osiedlu Słonecznym.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.142.2020

Interpelacja Or.III.0003.131.2020 w sprawie zaprojektowania i wykonania oświetlenia na ulicy Rudzkiej-Ostrowiec Św. na odcinku prawnie chronionym Natura 2000.

Odpowiedź na interpelację  Or.III.003.131.2020

Zapytanie Or.III.0003.130.2020 w sprawie doposażenia już istniejących placów zabaw na terenie Powiatu Ostrowieckiego w urządzenia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.130.2020

Interpelacja Or.III.0003.72.2019r. w sprawie  spowodowania przez Policję  częstych patroli  na ulicy Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim- Osiedle  Gutwin szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych na tygodniu jak również w soboty i niedziele z możliwością  pomiaru prędkości.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.72.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.60.2019r. w sprawie informacji w zakresie remontu drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku: Aleja 3 Maja wraz z mostem nad rzeką Kamienną i przebudową skrzyżowania z ul. J. Kilińskiego – ul. M. Radwana wraz z przebudową skrzyżowania przy Targowisku Miejskim do skrzyżowania z Al. J. Pawła II.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.60.2019r

Interpelacja  Or.III.0003.59.2019r. w sprawie wyjaśnienia sytuacji dotyczącej zalewania posesji znajdujących się przy ulicach Kopaniny i ul. Hubalczyków praktycznie po każdorazowych opadach i podjęcie kroków prawnych związanych z tą inwestycją, ponieważ wykonanie zadania podlega gwarancji.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.59.2019r

Interpelacja Or.III.0003.32.2019 w sprawie uporządkowania terenów leśnych przez prywatnych właścicieli na przedłużeniu ulicy Malinowej.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.32.2019.

Interpelacja Or.III.0003.31.2019 w sprawie usunięcia  wraku samochodu stojącego na parkingu na osiedlu Słonecznym na wysokości bloku nr 4 od strony Al. Jana Pawła II jadąc w kierunku ul. Siennieńskiej.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.31.2019

Interpelacja Or.III.0003.15.2019 w sprawie ustawienia barierek ochronnych w ciągu drogi powiatowej 675T w miejscowości Bodzechów (ul. Cegielniana).
Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.15.2019

 

Interpelacja Or.III.0003.14.2019 dotycząca prośby o uzupełnienie pęknięć i ubytków asfaltu – ul. Szewnieńska w Ostrowcu Św.
Odpowiedź na interpelację Or.0003.14.2019.

 

Interpelacje Or.III.0003.5.2019, Or.III.0003.6.2019, Or.III.0003.7.2019 dotycząca  prośby o zaplanowanie i wykonanie prac
w ramach funduszy remontowych na 2019 rok.

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.5.2019,Or.III.0003.6.2019, Or.III.0003.7.2019.

 

Interpelacja Or.III.0003.4.2019 w sprawie pisma skierowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Kielcach do pracodawców, dyrektorów, kierowników jednostek dotyczącego: “kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy”, a w szczególności sprawozdawczości i przekazywanie informacji z tych kontroli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.4.2019.

 

Interpelacja Or. III.0003.1.2018 sprawie odpowiedzi na zapytanie dotyczące ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym przy drodze powiatowej Nr 0662 T relacji Ostrowiec Świętokrzyski – Nowa Dębowa Wola.
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.1.2018.