Pasternak Mariusz

Wniosek Or.III.0003.89.2021 w sprawie uzupełnienia kruszywem drogi powiatowej nr 0691T biegnącej od miejscowości Piaski Brzóstowskie do Czarnej Gliny.

Wniosek Or.III.0003.88.2021 w sprawie montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0689T z drogą gminną (Krzczonowice przez wieś).

Wniosek Or.III.0003.87.2021 w sprawie rozważenia możliwości przekazania nieodpłatnie działki po byłym internacie w Ćmielowie na potrzeby budowy komisariatu policji w Ćmielowie.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.77.2021

Wniosek Or.III.0003.77.2021 w sprawie ustawienia progów zwalniających na drodze powiatowej w miejscowości Ruda Kościelna.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.38.2021

Wniosek Or.III.0003.38.2021 w sprawie rozważenia możliwości ograniczenia prędkości na drodze powiatowej przebiegającej przez miejscowość Ćmielów, tj. ul. Ostrowiecka i ul. Sandomierska.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.37.2021

Wniosek Or.III.0003.37.2021 w sprawie uprzątnięcia po sezonie zimowym piasku zalegającego na jezdni drogi powiatowej przebiegającej przez Ćmielów.

Odpowiedź na wnioski i interpelacje Or.III.0003.27-31.2021

Interpelacja Or.III.0003.31.2021 w sprawie wykonania odwodnienia przy drodze powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn oraz wykonanie nakładki asfaltowej.

Interpelacja Or.III.0003.30.2021 w sprawie poprawy stanu technicznego mostu na rzece Ćmielówka w miejscowości Brzóstowa.

Wniosek Or.III.0003.29.2021 w sprawie naprawy pochylonych barierek ochronnych między drogą wojewódzką nr 755 a mostem na rzece Ćmielówka w miejscowości Brzóstowa.

Interpelacja Or.III.0003.28.2021 w sprawie wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych w Gminie Ćmielów.

Wniosek Or.III.0003.27.2021 W sprawie montażu barierek ochronnych na moście nad rzeką Przepaść w miejscowości Wojnowice.

Wniosek Or.III.0003.216.2020 w sprawie montażu znaków drogowych A18b przy drodze powiatowej nr 0691T prowadzącej do miejscowości Piaski Brzóstowskie.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.216.2020

Wniosek Or.III.0003.215.2020 w sprawie montażu lustra drogowego na ulicy Szewieńskiej na wysokości wyjazdu z ulicy Józefówka w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.215.2020

Wniosek Or.III.0003.208.2020 w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2021 projektu przebudowy ostatniego odcinak starodroża drogi wojewódzkiej Nr 755 w Ćmielowie.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.208.2020

Wniosek Or.III.0003.207.2020 w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2021 projektu przebudowy odcinka drogi powiatowej w Ćmielowie, tj. ulicy Zamkowej, od przejazdu kolejowego do stadionu

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.207.2020

Wniosek Or.III.0003.206.2020 w sprawie montażu lustra drogowego przy wyjeździe z parkingu zlokalizowanym w sąsiedztwie sklepu “Lewiatan” w miejscowości Sudół na drogę wojewódzką Nr 754

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.206.2020

Zapytanie Or.III.0003.166.2020 w sprawie ponownego uruchomienia w Gminie Ćmielów punktu pomocy prawnej 

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.166.2020

Wniosek Or.III.0003.165.2020 w sprawie wykonania odwodnienia przy drodze powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn 

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.165.2020

Wniosek Or.III.0003.163.2020 w sprawie wyrównania nierówności oraz powstałych ubytków na drodze powiatowej nr 0692T prowadzącej do miejscowości Czarna Glina

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.163.2020

Wniosek Or.III.0003.162.2020 w sprawie ustawienia lustra drogowego przy drodze powiatowej nr 0692T w miejscowości Stoki Stare

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.162.2020

Interpelacja Or.III.0003.161.2020 w sprawie ustawienia znaku informacyjnego z napisem “Ćmielów” od strony Ożarowa

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.161.2020

Interpelacja Or.III.0003.160.2020 w sprawie ustawienia znaku informacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Buszkowice ze wskazaniem kierunku jazdy do Ćmielowa

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.160.2020

Interpelacja Or.III.0003.156.2020 w sprawie remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie Gminy Ćmielów.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.156.2020

Interpelacja Or.III.0003.129.2020 w sprawie zamontowania barierek ochronnych przy skrzyżowaniu ulic Sandomierskiej i Zamkowej w Ćmielowie.

Odpowiedź na interpelacja Or.III.0003.129.2020

Interpelacja  Or.III.0003.101.2019r. w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 755 (obwodnicy Ćmielowa) z droga powiatową nr 0727T relacji Opatów-Ćmielów.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.101.2019r.

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.101.2019