Pasternak Mariusz

Zapytanie Or.III.0003.166.2020 w sprawie ponownego uruchomienia w Gminie Ćmielów punktu pomocy prawnej 

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.166.2020

Wniosek Or.III.0003.165.2020 w sprawie wykonania odwodnienia przy drodze powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn 

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.165.2020

Wniosek Or.III.0003.163.2020 w sprawie wyrównania nierówności oraz powstałych ubytków na drodze powiatowej nr 0692T prowadzącej do miejscowości Czarna Glina

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.163.2020

Wniosek Or.III.0003.162.2020 w sprawie ustawienia lustra drogowego przy drodze powiatowej nr 0692T w miejscowości Stoki Stare

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.162.2020

Interpelacja Or.III.0003.161.2020 w sprawie ustawienia znaku informacyjnego z napisem „Ćmielów” od strony Ożarowa

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.161.2020

Interpelacja Or.III.0003.160.2020 w sprawie ustawienia znaku informacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Buszkowice ze wskazaniem kierunku jazdy do Ćmielowa

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.160.2020

Interpelacja Or.III.0003.156.2020 w sprawie remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie Gminy Ćmielów.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.156.2020

Interpelacja Or.III.0003.129.2020 w sprawie zamontowania barierek ochronnych przy skrzyżowaniu ulic Sandomierskiej i Zamkowej w Ćmielowie.

Odpowiedź na interpelacja Or.III.0003.129.2020

Interpelacja  Or.III.0003.101.2019r. w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 755 (obwodnicy Ćmielowa) z droga powiatową nr 0727T relacji Opatów-Ćmielów.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.101.2019r.

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.101.2019