Jabłoński Marcin

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.18.2021

Zapytanie Or.III.0003.18.2021 w sprawie udzielenia informacji na temat możliwości wykonania w 2021 roku zadania inwestycyjnego na ulicy Rudzkiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na zapytania i wniosek Or.III.0003.184-187.2020

Wniosek Or.III.0003.187.2020 w sprawie udzielania bieżących informacji o spotkaniach w sprawie budowy kopalni w Rudzie Kościelnej 

Zapytanie Or.III.0003.186.2020 w sprawie ilości odbytych spotkań z mieszkańcami dotyczących budowy kopalni, w których uczestniczyli przedstawiciele Starostwa

Zapytanie Or.III.0003.185.2020 w spawie prowadzenia rozmów z potencjalnymi inwestorami budowy kopalni wapienia w Rudzie Kościelnej

Zapytanie Or.III.0003.184.2020 w sprawie stanowiska Zarządu Powiatu Ostrowieckiego odnośnie budowy kopalni wapienia w Rudzie Kościelnej

Odpowiedź na zapytania Or.III.0003.180-183.2020

Zapytanie Or.III.0003.183.2020 w sprawie dziennej liczby interesantów obsługiwanych przez Starostwo

Zapytanie Or.III.0003.182.2020 w sprawie właściciela “parkingu” przy szkole muzycznej

Zapytanie Or.III.0003.181,2020 w sprawie planów wykonania prac budowlanych na plasu przy szkole muzycznej i profesjonalnego parkingu dla interesantów Starostwa  

Zapytanie Or.III.0003.180.2020 w sprawie planu zagospodarowania terenu przy budynku szkoły muzycznej