Maj Piotr

Interpelacja Or.III.0003.131.2020 w sprawie zaprojektowania i wykonania oświetlenia na ulicy Rudzkiej-Ostrowiec Św. na odcinku prawnie chronionym Natura 2000

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.131.2020

Interpelacja Or.III.0003.18.2019 w sprawie naprawienia ubytków w ciągu drogi powiatowej 0676T w Maksymilianowie. Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.18.2019.

Interpelacja Or.III.0003.15.2019 w sprawie ustawienia barierek ochronnych w ciągu drogi powiatowej 675T w miejscowości Bodzechów (ul. Cegielniana).
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.15.2019.