Łupina Emilia

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.2.2021

Interpelacja Or.III.0003.2.2021 w sprawie montażu barierek ochronnych wzdłuż ulicy Dolnej w Szewnie na odcinku od cmentarza do ulicy Zarzecze po jednej stronie.

Interpelacja Or.III.0003.128.2020r w sprawie przyznania dotacji w wysokości 20tys.zł z budżetu Powiatu Ostrowieckiego na pokrycie części kosztów przeprowadzonych prac renowacyjnych pochodzącego z XIV wieku Trójgranu z rzeźbą św. Mikołaja i trzema obrazami: Matki Boskiej Częstochowskiej z XVIII wieku, św. Mikołaja z 1928 roku i ,,Panoramy Częstochowy”, które znajdują się w kościele p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Szewnie, Plac ks. Marcina Popiela 2.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.128.2019

Interpelacja Or.III.0003.106.2019 w sprawie przeprowadzenia dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego akcji informacyjnej w prasie, telewizji, w radiu na temat bezpiecznego ogrzewania domów w sezonie jesienno-zimowym.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.106.2019

Interpelacja Or.III.0003.105.2019r. w sprawie przeprowadzenia dla uczniów szkół z terenu powiatu ostrowieckiego akcji informacyjnej oraz konkursów.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.105.2019 

Interpelacja Or.III.0003.104.2019 w sprawie budowy chodnika lub utwardzonego pobocza wzdłuż drogi powiatowej nr 0665T, biegnącej przez wsie: Świrnę. Jędrzejowice, Mychów.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.104.2019 

Wniosek Or.III.0003.103.2019 w sprawie uzupełnienia ubytków asfaltowych w jezdni na drodze powiatowej nr 0665T, biegnącej przez wsie: Świrnę, Jędrzejowice, Mychów.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.103.2019 

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.103.2019

Interpelacja Or.III.0003.30.2019 Radnej Emilii Łupiny w sprawie budowy chodnika lub utwardzonego pobocza wzdłuż drogi powiatowej nr 0665T.  Or.III.0003.30.2019

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.30.2019

Interpelacja Or.III.0003.17.2019 w sprawie  zamontowania barierek ochronnych (oddzielających chodnik od jezdni) wzdłuż ulicy Armii Krajowej w Szewnie.
Odpowiedź na interpelację Or.III.003.17.2019.

Interpelacja Or.III.0003.16.2019 w sprawie zamontowania barierek ochronnych wzdłuż ulicy Dolnej w Szewnie.
Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.16.2019.