Kopański Jarosław Piotr

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.80.2021

Interpelacja Or.III.0003.80.2021 w sprawie wymalowania linii środkowych na drodze powiatowej Ostrowiec Św.-Kunów, przebiegającej przez miejscowości Wymysłów i Janik, wyrównania nawierzchni drogi oraz wymiany znaków pionowych przy drodze.

Odpowiedź na zapytanie Or.III.0003.34.2021.

Odpowiedzi na zapytania i wniosek Or.III.0003.32-35.2021

Wniosek Or.III.0003.35.2021 w sprawie sporządzenia opinii prawnej dotyczącej paragrafu 45 Statutu Powiatu Ostrowieckiego.

Zapytanie Or.III.0003.34.2021 w sprawie piktogramu eksponowanego na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zapytanie Or.III.0003.33.2021 w sprawie podjęcia działań mających na celu przejęcie i prowadzenie Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rezerwatem “Krzemionki Opatowskie”.

Zapytanie Or.III.0003.32.2021 w sprawie działań dotyczących współfinansowania i współprowadzenia rezerwatu “Krzemionki Opatowskie”

Odpowiedzi na zapytania Or.III.0003.196-200.2020

Zapytanie Or.III.0003.200.2020 w sprawie przedstawienia struktury straty poniesionej przez ZOZ w Ostrowcu Św. za lata obrotowe 2018-2019 w ujęciu porównawczym (stan na 31.12.2018 r. w stosunku do stanu na 31.12.2019 r.)

Zapytanie Or.III.0003.199.2020 w sprawie przedstawienia szczegółowych danych na temat straty poniesionej przez ZOZ w Ostrowcu Św. w roku obrotowym 2018, wynikającej ze wzrostu kosztów osobowych.

Zapytanie Or.III.0003.198.2020 w sprawie liczby osób, które zwiedziły Rezerwat “Krzemionki” w roku 2019 oraz wpływów ze sprzedaży biletów za każdy miesiąc w roku 2019.

Zapytanie Or.III.0003.197.2020 w sprawie planów przygotowania na kolejne lata Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami.

Zapytanie Or.III.0003.196.2020 w sprawie kwot dotacji i subwencji z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego dla Powiatu Ostrowieckiego za lata 2010-2020 oraz kwot dochodów dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w latach 2010-2020