Gołdyn Janusz

Odpowiedzi na wniosek i interpelacje Or.III.0003.56-60.2021

Interpelacja Or.III.0003.60.2021 w sprawie zainstalowania barierek ochronnych na mostku w miejscowości Pękosławice po obu stronach drogi nr 0656T.

Interpelacja Or.III.0003.59.2021 w sprawie zainstalowania bariery ochronnej na mostku w miejscowości Boksyce – droga nr 0647T.

Interpelacja Or.III.0003.58.2021 w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej drogi nr 0644T w miejscowości Janowice – Wierzbątowice.

Interpelacja Or.III.0003.57.2021 w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej w miejscowości Czajęcice na drodze nr 0646T w stronę Jeżowa.

Wniosek Or.III.0003.56.2021 w sprawie utwardzenia drogi powiatowej nr 0646T w miejscowości Wojciechowice – Zagaje Grzegorzowskie.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.55.2021

Interpelacja Or.III.0003.55.2021 w sprawie zaprojektowania i wykonania chodnika oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Śnieżkowice wzdłuż drogi powiatowej nr 0656T.

Interpelacja Or.III.0003.34.2019 dotycząca zaszeregowania drogi łączącej miejscowości: Piotrów – Bukowie do kategorii dróg powiatowych. 

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.34.2019