Duda Zbigniew

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.62.2021

Informacja dotycząca przedłużenia terminu udzielenia odpowiedzi na wniosek Or.III.0003.62.2021

Wniosek Or.III.0003.62.2021 w sprawie wykazu nagród, premii i dodatków wypłaconych w 2020 roku pracownikom Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. oraz w jednostkach podległych.

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.61.2021.

Wniosek Or.III.0003.61.2021 dotyczące informacji na temat udzielenia wsparcia dla pracodawców w 2021 roku ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Interpelacja Or.III.0003.159.2020 w sprawie wyremontowania lub przebudowy ulicy Sienkiewicza i dalszego ciągu tzw. starodroża do połączenia z obwodnicą Ostrowca (Droga Krajowa nr 9)

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.159.2020

Interpelacja  Or.III.0003.71.2019r. w sprawie wypowiedźi  członka Zarządu Powiatu Łukasza Dybca na Sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2019r. na temat lokalizacji batalionu WOT w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.71.2019r.