Duda Zbigniew

Interpelacja Or.III.0003.159.2020 w sprawie wyremontowania lub przebudowy ulicy Sienkiewicza i dalszego ciągu tzw. starodroża do połączenia z obwodnicą Ostrowca (Droga Krajowa nr 9)

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.159.2020

Interpelacja  Or.III.0003.71.2019r. w sprawie wypowiedźi  członka Zarządu Powiatu Łukasza Dybca na Sesji Rady Powiatu w dniu 26.06.2019r. na temat lokalizacji batalionu WOT w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.71.2019r.