Bilski Marek

Odpowiedź na wniosek Or.III.0003.67.2021.

Wniosek Or.III.0003.67.2021 w sprawie wykoszenia poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów.

Interpelacja Or.III.0003.177.2020 w sprawie stanu wykoszenia pobocza drogi powiatowej Nr 0661T biegnącej z Miłkowskiej Karczmy do Dębowej Woli

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.177.2020

Interpelacja Or.III.0003.176.2020 w sprawie położenia nowej nakładki asfaltowej na odcinku drogi powiatowej Nr 0649T w miejscowości Nietulisko Duże

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.176.2020

Interpelacja Or.III.0003.155.2020 w sprawie zamontowania na powyższym odcinku drogi powiatowej Nr 0649T biegnącej przez Nietulisko Duże do Dołów Biskupich  znaku ostrzegawczego “A – 18B Zwierzęta dzikie”.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.155.2020

Interpelacja  Or.III.0003.154.2020 w sprawie złego stanu odcinka łączącego miejscowości Piotrów – Bukowie.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.154.2020

Interpelacja Or.III.0003.116.2019r w sprawie remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło

Odpowiedź na interpelacje Or.III.0003.116.2019

Interpelacja Or.III.0003.115.2019r w sprawie utwardzenia  drogi powiatowej nr 0661T na odcinku 500 metrów

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.115.2019

Interpelacja Or.III.0003.70.2019 dotyczy montażu barier ochronnych przy ulicy Kaznodziejskiej w Kunowie

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.70.2019

Interpelacja Or.III.0003.36.2019 dotycząca koszenia traw przy ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Św. do pętli autobusowej oraz ulicy Sienkiewicza na tzw. starodrożu w stronę msc. Boksycka.

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.36.2019r.

Interpelacja Or.III.0003.35.2019 dotycząca wycięcia krzaków rosnących przy samej drodze lub rowie biegnącym wzdłuż tej drogi, ograniczają one szerokość drogi oraz widoczność. Dotyczy drogi powiatowej nr 0660T biegnącej z Ostrowca Świętokrzyskiego do Karczmy Miłkowskiej

Odpowiedź na interpelację Or.III.0003.35.2019