Instrukcja obsługi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim został zbudowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w następujących aktach prawnych:
– Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.);
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Strona zawiera następujące zakładki w menu podręcznym, znajdującym się z prawej strony:

W zakładce Inne informacje znajdują się:
„Informacje nie udostępniane w Biuletynie” – odnośnik do podstrony zawierającej informację o dokumentach nie                                 udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposobach i procedurach uzyskania dostępu do tych                                 dokumentów.
„Pomoc” – odnośnik do podstrony zawierającej instrukcję korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.
„Redakcja” – odnośnik do podstrony zawierającej informację o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu.
„Instrukcja obsługi BIP” – opisa poszczególnych elementów strony.
„Mapa serwisu” – przedstawia całą zawartość menu tematycznego w sposób graficzny. Mapa pozwala na zorientowanie się                co do położenia danego działu menu względem pozostałych działów oraz umożliwia bezpośrednie przejście do jego                  zawartości poprzez kliknięcie myszką w strzałkę koło danej nazwy.

Wybór kategorii następuje poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk ekranowy, co powoduje wyświetlenie się żądanej informacji.

Strony Biuletynu Informacji Publicznej wyróżnia wspólny znak graficzny (logo).