Uzyskanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia (wypisu) z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego poniżej.

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni

 

OPŁATY:

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (wypisu) wynosi 17,00 zł,
 • opłatę skarbową można dokonać:
 1. w kasie Banku Spółdzielczego (na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim)
 2. przelewem na konto Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzone przez Bank PKO BP S.A.
  o numerze: 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • stowarzyszenie otrzymuje zaświadczenie (wypis) z ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • zaświadczenie (wypis) można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłany za pośrednictwem poczty (list polecony).

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r.  w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego stan prawny stowarzyszenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego likwidację stowarzyszenia.