Żywa lekcja historii w „Staszicu”

25 października w LO Nr I odbyło się kolejne spotkanie historyczne, z cyklu zainicjowanego we wrześniu przez Jolantę Brodę – nauczycielkę historii , “Ludzkie losy”. Zajęcia dla uczniów kl. Id i III b przeprowadziła kielecka Fundacja Wiedza- Rozwój – Bezpieczeństwo.

Spotkanie rozpoczął M. Frączek, który określił cel zajęć i przedstawił gości specjalnych. W sesji uczestniczyli: Teresa Piwnik reprezentująca Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Kielce, Zdzisław Kocowski – prezes ostrowieckiego koła im. Ponurego ŚZŻ AK, Zdzisław Bzymek – w-ce prezes oraz współorganizator spotkania, dyrektor szkoły Dariusz Kaszuba.

Zajęcia miały formę ,,Żywej lekcji historii ”. Ich głównymi bohaterami byli: Aleksander Tarnawski ps. ,,Upłaz” jeden z cichociemnych oraz Edward Bzymek – Strzałkowski – absolwent liceum im. J. Chreptowicza  żołnierz kampanii wrześniowej, który od 1940 r. działał w wywiadzie Związku Walki Zbrojnej Okręgu Kraków. W celu przybliżenia historii żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych desantowanych do okupowanego kraju, zasilających struktury AK, uczestnicy zajęć obejrzeli film ,,Cichociemni”. Dokument opowiadał o okolicznościach powołania i trudnych początkach tej specyficznej formacji, o zasadach szkolenia, sposobach przerzutu na ziemie polskie i zadaniach tej elity Polski Walczącej. W filmie przedstawiono sylwetkę jednego z cichociemnych – Aleksandra Tarnawskiego, który realizatorom filmu udzielił wywiadu dotyczącego swojej wojennej działalności.

Po emisji filmu Z. Bzymek rozpoczął piękną opowieść o losach swojego stryja Edwarda Bzymka-Strzałkowskiego ps. Bazyli, Grudzień, Wiąz, Wolski. Mówił o jego działalności w AK, gdzie pełnił funkcje szefa Brygad Wywiadowczych Okręgu Kraków, zadaniach w organizacji Wolność i Niezawisłość, do której należał i współpracy z płk. Franciszkiem Niepokólczyckim. O aresztowaniu w 1946 r. przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i torturach, którym był poddawany w czasie przesłuchiwania, o nieudanej próbie samobójczej i wyroku z 1947 r., na mocy którego został skazany na karę śmierci zamienioną na karę więzienia oraz o bardzo trudnym powrocie do codzienności po ogłoszeniu amnestii i wyjściu na wolność w 1956 r. Młodzież z dużym zainteresowaniem i skupieniem wysłuchała tej wzruszającej relacji o losach człowieka, dla którego pojęcia – patriotyzm i honor były głównym, życiowym przesłaniem. Na zakończenie T. Piwnik i D. Kaszuba raz jeszcze podziękowali uczniom W. Filipowskiemu i M. Sitarzowi oraz J. Brodzie za przygotowanie prezentacji i udział w obchodach rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Z niecierpliwością czekamy na trzecią odsłonę ,,Ludzkich losów”.

Fot. Wiktoria Adaś