Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim Strażakom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej składamy najlepsze życzenia i wyrazy szacunku oraz uznania za ofiarną służbę, znakomitą pracę i działalność społeczną.

W imieniu całego Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu Ostrowieckiego dziękujemy Wam za ratowanie ludzkiego życia i mienia, heroizm w walce  z katastrofami i klęskami żywiołowymi oraz za troskę o nasze bezpieczeństwo.

Wasza praca jest niezwykle trudna. Niemal codzienne zmuszeni jesteście ryzykować dla nas swoje cenne życie. Angażujecie całe swoje serce w działalność ratowniczą, jesteście wzorem szlachetnej i rzetelnej postawy.

Życzymy, by wszyscy obywatele okazywali Strażakom należyty szacunek i wdzięczność za ich wielkie dokonania.

 

Starosta Ostrowiecki – Zbigniew Duda

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

Przewodniczący Rady Powiatu – Jerzy Brożyna

Rada Powiatu Ostrowieckiego