Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim

pracownikom placówek oświatowych

i wychowawczych naszego powiatu

składamy serdeczne podziękowania

za codzienny trud włożony w wychowanie

młodego pokolenia oraz życzymy

                                                                                         pomyślności, zadowolenia z pracy,

                                                                                              a także wielu sukcesów na polu zawodowym.

                                                                                                                                                         Starosta Ostrowiecki- Marzena Dębniak

                                                                                               Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego- Andrzej Jabłoński

                                                                                                 Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu- Mariusz Pasternak

                                                                                                oraz Rada Powiatu Ostrowieckiego