Życzenia dla Pracowników Służby Zdrowia

W dniu św. Łukasza

Patrona Pracowników Służby Zdrowia

wyrazy uznania oraz podziękowanie za trudną pracę

dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek,

położnych, ratowników medycznych, diagnostów,

rehabilitantów, terapeutów, psychologów, logopedów,

                                                                                      kapelanów oraz pracowników administracyjnych

                                                                              życzą

                                                                                     Marzena Dębniak- Starosta Ostrowiecki

                                                                                        Andrzej Jabłoński- Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego

                                                                                  Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

                                                                                         Mariusz Pasternak- Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                       oraz Rada Powiatu Ostrowieckiego