Życie bez nałogów – powiedzmy NIE dopalaczom!

Życie bez nałogów – powiedzmy NIE dopalaczom!

Wyłoniono laureatów konkursu profilaktycznego „Powiedz NIE dopalaczom!”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Starosta Ostrowiecki, Zbigniew Duda.

– Propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, skłanianie uczniów do zachowań asertywnych oraz promowanie życia bez nałogów, to główne cele tego powiatowego konkursu – powiedziała Anna Męczkowska, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Do drugiego etapu konkursu, adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowieckiego, zakwalifikowano osiemnaście prac. Oceniano je w dwóch kategoriach: prezentacja multimedialna oraz ulotka informacyjna.

Dopalacze=narkotyki?

Pierwsze miejsce w kategorii ulotka informacyjna zajął Daniel Wesołowski, drugie Dawid Rożniata – uczniowie ostrowieckiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ze względu na błędy merytoryczne, komisja konkursowa nie przyznała trzeciego miejsca.

– Bardzo mnie cieszy, że młodzież porusza tak trudne tematy w zakresie przeciwdziałania, profilaktyki i skutków zażywania dopalaczy, używek. Ich prace prezentują wysoki poziom, dlatego wybór najlepszych był niełatwy – powiedział Eligiusz Mich, Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego, przewodniczący komisji konkursowej.

Dyplomy oraz nagrody książkowe otrzymali: Kinga Martynowska z Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Wł. Broniewskiego, Iwona Szwagierek oraz Karolina Loranty z  Zespołu Szkół nr 2, Natalia Piskor i Iga Kaczmarczyk z Zespołu Szkół nr 3, Natalia Drab oraz Dawid Gorgola z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Stop dopalaczom

W kategorii prezentacja multimedialna pierwsze miejsce zajęła wspólna praca Łukasza Treli, Bartłomieja Czyża z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Drugie miejsce przyznano Kamilowi Pietrzyk z Niepublicznego Technikum w Ostrowcu – ZDZ w Kielcach, a trzecie Sarze Gołębiowskiej z Zespołu Szkół nr 3.

– Nasza praca zniechęca do zażywania dopalaczy, pokazujemy ludzi pod ich wpływem. Zmontowanie materiału wymagało wiele pracy. Trzeba było poszukać zdjęć, dopasować je, sprawdzić czy podane w nich informacje są prawdziwe – mówią Łukasz Trela i Bartłomiej Czyż, zwycięzcy konkursu. – W naszym otoczeniu nie ma osób zażywających dopalacze, ale wiemy, że takie osoby są. Myślą, że jak sobie z czymś nie radzą, to te substancje im pomogą, a to nieprawda.

Wyróżnienia otrzymali: Anna Przytuła oraz Paweł Rycąbel, Kamil Szczurkiewicz z Liceum Ogólnokształcące nr III im. Wł. Broniewskiego, Marcin Bednarz z Niepublicznego Technikum w Ostrowcu – ZDZ w Kielcach, Monika Biały i Izabela Koniuszaniec z Zespołu Szkół nr 2, Emil Zelga, Kacper Sałaga, Mateusz Curyło z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.