Zwycięska prezentacja uczniów z THM-u

29 listopada 2017 r. w Kielcach nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na temat ochrony praw autorskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – ©Wszystkie prawa zastrzeżone.

Konkurs zorganizował Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Jego celem było rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania naukami prawnymi, upowszechnienie w środowisku młodzieży uczącej się, wiedzy na temat praw autorskich i przeciwdziałanie zjawisku naruszania własności intelektualnej oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami przekazu, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W Jury zasiedli przedstawiciele WSEPiNM , m. in.  prorektor ds. badań i współpracy regionalnej – dr Zdobysław Kuleszyński, prodziekan Wydziału Prawa – dr Łukasz Baratyński oraz  przedstawiciel głównego sponsora konkursu- Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.

Do konkursu zgłoszono 25 prac ze szkół ponadgimnazjalnych całego województwa.

 W kategorii Prezentacja zwyciężyli uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 (THM): Kacper Szczepaniuk i Krystian Dzik. Przygotowali oni, pod opieką nauczycielki – Renaty Kowalskiej – trzyminutową prezentację z elementami animacji i filmu, w której przedstawili prawne aspekty ochrony praw autorskich i motywowali odbiorców do rozpoznawania przypadków naruszania własności intelektualnej.

Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbyło się w siedzibie WSEPiNM. Zostało ono poprzedzone wykładem na temat ochrony praw autorskich. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody – tablety marki Huawei.

 

Dyplom Kacper Dyplom Krystian