ZWIĘKSZY SIĘ BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE W WYMYSŁOWIE

Mieszkańcom miejscowości Wymysłów w gminie Kunów od wielu lat sen z powiek spędza skrzyżowanie  przy ulicy Ostrowieckiej, które jest wyjątkowo niebezpieczne.

Właśnie sprawy bezpieczeństwa mieszkańców na tym odcinku drogi były poruszane na zebraniu sołeckim z udziałem wicestarosty Andrzeja Jabłońskiego, naczelnika Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, Tomasza Mroczka oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Wymysłowa, zaproszonych gości i władz gminy Kunów.

Mieszkańcy domagali się częstych patroli policyjnych, które spowodowałyby, że kierowcy ograniczaliby prędkość na tym bardzo wąskim i niezbyt widocznym skrzyżowaniu. Proponowano również zastosowanie rozwiązań doraźnych, które zredukują nadmierną prędkość pojazdów.

Podczas zebrania wicestarosta Andrzej Jabłoński zobowiązał się do analizy możliwości stworzenia odpowiednich zabezpieczeń, które do chwili przebudowy tego skrzyżowania mają zminimalizować niebezpieczeństwa. Dodał również, że przygotowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie środków na ten cel, to nie mniej niż 3 do 4 lat. Stąd też decyzja o rozwiązaniach tymczasowych.

 

Efektem spotkania była wizja lokalna Komisji Ruchu Drogowego, która przychyliła się do sugestii mieszkańców w zakresie zamontowania wyspowych progów zwalniających. W konsekwencji Starostwo Powiatowe już dokonało wyboru oferty i lada dzień zostaną dostarczone progi zwalniające, na które zabezpieczono kwotę w wysokości 20 tys.  Jeżeli pozwoli pogoda i nie będzie opóźnień ze strony dostawcy, progi zostaną zamontowane w terminie do połowy listopada.