Zwiastun nowej inwestycji powiatowej

Dobre informacje dla wszystkich, którzy korzystają z drogi powiatowej Ćmielów-Krzczonowice-Przeuszyn przyniosła 31 marca 2015 r. sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego. Nowe podejście do polityki finansowej powiatu pozwala na uruchomienie wielu ważnych i potrzebnych inwestycji. Wśród nich jest projekt mający na celu stabilizację skarpy wzdłuż drogi powiatowej. W ramach realizowanych prac planowane jest zbudowanie kanalizacji deszczowej oraz odtworzenie ulicy Opatowskiej w Ćmielowie. Prace remontowe mają trwać do 2016 roku. Ta inwestycja infrastrukturalna jest istotna zarówno dla mieszkańców gminy Ćmielów, którzy będą mogli korzystać z bezpiecznej drogi, ale przede wszystkim poprawi komunikację regionu. Podjęcie tych działań stało się możliwe w związku ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2015-2022 oraz korektą budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok.