ZSS to Bezpieczna Szkoła

W Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Iłżeckiej 33 w Ostrowcu Św. w dniu 11 kwietnia 2019 roku  miało miejsce  spotkanie  z zakresu profilaktyki pod hasłem „Bezpieczna szkoła”.

Funkcjonariuszka Policji Komendy Powiatowej w Ostrowcu Świętokrzyskim opowiadała naszym uczniom o zagrożeniach płynących z niebezpiecznych zachowań w szkole, w domu i na ulicy. Pani Anna Wasilewska  mówiła bardzo ciekawie o potrzebie zachowania się zgodnie z regulaminem szkoły na jej terenie, zasadami bezpieczeństwa na drodze, o umiejętności bezpiecznej zabawy i przewidywania skutków swoich działań.

 

Podczas spotkania pielęgniarka szkolna wygłosiła pogadankę na temat:
„Zawsze trzeba być ostrożnym, nawet wykonując banalne, codzienne czynności”. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia pielęgniarki, utrwalili wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w sytuacji zagrożenia, a także podstawowe zasady korzystania z pomocy Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i Policji. Druga część wystąpienia pielęgniarki miała charakter poglądowy i  uczniowie utrwalili zasady i sposoby korzystania z apteczki pierwszej pomocy w przypadku drobnych urazów.

Na zakończenie spotkania jeden z uczniów szkoły przeczytał  „Zasady grzeczności i dobrego zachowania”.  Cała społeczność szkoły oklaskami  wyraziła  zgodę  na przestrzeganie tychże zasad w codziennej szkolnej rzeczywistości.