Żółta strefa ASF na terenie powiatu ostrowieckiego

W dniu 7 sierpnia 2019 r. we wsi Basonia (gmina Józefów nad Wisłą, powiat opolski, województwo lubelskie)  znaleziony został padły dzik u którego badania potwierdziły obecność wirusa wywołującego ASF.

W związku z tym, Główny Lekarz Weterynarii poinformował  o potwierdzeniu wystąpienia 2019/1508-2019/1582 przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF w dniach 5 sierpnia – 18 sierpnia 2019 r.

Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2019/1373 z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6246) określono zasięg obszarów objętych restrykcjami na terenie Polski, tj.:

– obszar zagrożenia (kolor niebieski na mapie),

– obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie),

– obszar ochronny (kolor żółty na mapie).

W wyniku tych regulacji w strefie żółtej znalazł się teren gminy Bałtów.  Służby z terenu powiatu ostrowieckiego podjęły niezbędne działania z tym związane. W miarę potrzeb  informacje w tym zakresie będą  publikowane na stronie a wszelkie niezbędne informacje na temat aktualnej sytuacji  związanej z ASF w Polsce znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce