Zmiany w szpitalu

Po rezygnacji doktora Wiesława Wojarskiego ze stanowiska zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pełnienie obowiązków powierzono dr Marii Adamczyk.

Z pełnionej funkcji Wiesław Wojarski zrezygnował 17 stycznia bieżącego roku. Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury konkursowej. Jednak do czasu wyłonienia nowego zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa, funkcję tę pełnić będzie doktor Maria Adamczyk.
Pracę zawodową w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim dr Adamczyk rozpoczęła w kwietniu 1999 roku obejmując stanowisko ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Na przestrzeni lat pełniła wiele funkcji w sferze zarządzania i organizacji pracy szpitala, a obecnie jest kierownikiem bloku operacyjnego.
– Logistyka, zarządzanie i potrzeby szpitala to tematyka, która nie jest mi obca, zwłaszcza biorąc pod uwagę mój 40-letni staż pracy – powiedziała Maria Adamczyk.