Zmagania językowe uczniów Bronka

20 kwietnia 2018 r. uczniowie zespół uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św. W składzie: Aleksandra Rogala, Paula Pytlakowska, Bartłomiej Szcześniak, wziął udział w drugim i trzecim etapie IV Edycji Konkursu Językowego    „Faces of America”, zoragnizowanym przez Centrum Promocji UMCS we współpracy z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.

Konkurs dedykowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie mają szansę na podniesienie umiejętności językowych, a także okazję poszerzyć wiedzę w tematyce kultury i zwyczajów Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Uczniowie mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną lub krótki film na temat „My American Hero”. 20 kwietnia 2018 roku na terenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przeprowadzone zostały dwa etapy finałowe. Etap drugi był etapem pisemnym polegającym na rozwiązaniu testu, po czym do etapu finałowego wybranych zostało 5 najlepszych zespołów, które wzięły udział w ustnym quizie wzbogaconym o elementy multimedialne.

Zespół z LO Nr III zajął III miejsce, pokonując sześć innych drużyn.

Należy podkreślić, że w skład zwycięskiego zespołu weszli uczniowie klasy Ib, o profilu lingwistycznym. Swój sukces zawdzięczają swoim zdolnościom oraz pracy nauczycielki języka angielskiego, mgr Agnieszki Paluch, która na lekcjach swojego przedmiotu stwarza wyjątkową atmosferę pracy naukowej,

Gratulujemy ogromnego sukcesu.