Zasłużony odpoczynek

Starosta Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński, sekretarz powiatu Łukasz Witkowski, naczelnik wydziału Mariusz Łata uroczyście pożegnali Annę Męczkowską, która z dniem dzisiejszym zakończyła pracę w Starostwie Powiatowym i przeszła na zasłużoną emeryturę.

Pani Anna Męczkowska pracowała w Starostwie Powiatowym 21 lat pełniąc funkcję naczelnika wydziału zdrowia, a potem po reorganizacji funkcję kierownika referatu zdrowia i spraw społecznych.

Starosta M. Dębniak wyraziła wdzięczność za lata współpracy. Nie zabrakło kwiatów, upominku i życzeń.

Uroczyście pożegnanie przechodzącej na emeryturę Pani Anny Męczkowskiej  Uroczyście pożegnanie przechodzącej na emeryturę Pani Anny Męczkowskiej  Uroczyście pożegnanie przechodzącej na emeryturę Pani Anny Męczkowskiej