Zarządzenie Nr V/164/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia handlu na targowiskach miejskich w Ostrowcu Świetokrzyskim.

Zarządzenie