Zarządzenie Nr OR.I.120.1.63.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30.10.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zarządzenie Nr OR.I.120.1.63.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30.10.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.