Zarządzenie Nr Or.I.120.1.30.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 13.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Powiatowej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie powiatu ostrowieckiego w infrastrukturze komunalnej.

Zarządzenie.