Zarządzenie Nr Or.I.120.1.26.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 03.06.2019 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Odpadami w Referacie Rolnictwa i Środowiska.

Zarządzenie Nr Or.I.120.1.26.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 03.06.2019 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Odpadami w Referacie Rolnictwa i Środowiska.