ZARZĄD POWIATU Z ABSOLUTORIUM

Po długiej, ponad trzygodzinnej dyskusji podczas dzisiejszej sesji, zarząd powiatu ostrowieckiego otrzymał absolutorium.

14 radnych z Klubu KWW Jarosława Górczyńskiego oraz radny niezależny głosowało za, 5 radnych z klubu PIS wstrzymało się od głosu.

Starosta ostrowiecki Marzena Dębniak po głosowaniu podziękowała radnym za dyskusję.