Zarząd Powiatu Ostrowieckiego z wotum zaufania !

Po ślubowaniu przystąpiono do dalszego porządku obrad. Obrady objęły takie zagadnienia jak; sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom COVID-19, czy podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2020 rok.

Przeprowadzona została wielogodzinna  debata o stanie powiatu. Podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie z budżetu powiatu za 2019 rok. Udzielili również wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Ostrowieckiego a co za tym idzie, udzielone zostało absolutorium.