Zarząd i Rada Powiatu nowej kadencji pracuje

Nowo wybrana Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu Ostrowieckiego zainaugurowali pracę.

Podczas pierwszej, inauguracyjnej sesji radni wybrali prezydium rady. Przewodniczącym Rady Powiatu został wybrany radny Mariusz Pasternak, a jego zastępcami radne Małgorzata Sobieraj i Małgorzata Bień. Głosowania wyłoniły również skład nowego Zarządu Powiatu. Starostą Ostrowieckim została radna Marzena Dębniak, a wicestarostą radny Andrzej Jabłoński. W skład zarządu weszli jeszcze radni Agnieszka Rogalińska oraz Łukasz Dybiec.

W trakcie drugiej, nadzwyczajnej sesji radni pracowali nad zmianami w Statucie Powiatu Ostrowieckiego. W wyniku wprowadzonych zmian ustalono, że Zarząd Powiatu będzie pracował w czteroosobowym składzie. Radni przyjęli również składy osobowe komisji, oraz ustalili wysokość wynagrodzenia Starosty Ostrowieckiego.