Zaproszenie na zjazd absolwentów THM

Komitet Organizacyjny

oraz

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

serdecznie zapraszają

wszystkich absolwentów Zespołu Szkół Hutniczych (THM) i ZS nr 3 w Ostrowcu

na III Zjazd Absolwentów, który odbędzie się w dniach 29-30 września 2017 roku

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W nadchodzącym roku nasza Szkoła obchodzić będzie piękny jubileusz – 95-lecie istnienia. Nie sposób wobec takiego wydarzenia przejść obojętnie, dlatego pragniemy uczcić to święto, organizując III Zjazd absolwentów i pracowników tej jednej z najstarszych i najbardziej renomowanych  placówek oświatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jubileusz 95-lecia szkoły będzie doskonałą okazją do spotkania i wspomnień, które czas porządkuje, dodaje blasku, pozwala zapomnieć o tym, co chcielibyśmy wymazać z pamięci, a przypomina o tym, co piękne i wzruszające. Dźwięk szkolnego dzwonka przywoła ponownie dawne, szczęśliwe i beztroskie lata naszej młodości. Poddajmy się jego magicznemu wpływowi. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część swojego życia.

Z ogromną nadzieją liczymy więc, że w dniach odbywających się uroczystości, spotkamy się WSZYSCY w murach naszego „THM-u”.

Wierzymy, że w tej „podróży sentymentalnej”, jaką będzie udział Państwa w jubileuszu Szkoły, odnajdziecie wszystkich tych, których chcielibyście odnaleźć, że znów, choć na parę chwil, poczujecie wzruszenie, refleksję i radość „bycia uczniem” tej szkoły.

Liczymy na przybycie absolwentów z różnych stron kraju i z zagranicy, którzy cieszyć się będą ze spotkania, w trakcie którego nie istnieje bariera karier, osiągnięć i stanowisk.

 

                                                                                                   Z serdecznymi pozdrowieniami

                                                                                                   Komitet Organizacyjny Zjazdu

 

 

Informacje organizacyjne:

  • Absolwenci, którzy chcą wziąć udział w Zjeździe winni do 10 marca 2017 roku zadeklarować swoją obecność, kontaktując się z Komitetem Organizacyjnym Zjazdu: tel./fax 41 265 45 81, podając swoje imię, nazwisko, rok ukończenia szkoły, klasę (specjalność) oraz adres do korespondencji.

Ze względów organizacyjnych, jeśli nie sprawi to Państwu kłopotu, prosimy również o zgłoszenie ewentualnego braku chęci uczestnictwa w Zjeździe.

  • Program Zjazdu, wzór karty zgłoszenia i inne informacje dotyczące uroczystości będą umieszczone na stronie internetowej: http://www.thm.edu.pl/ oraz http://zs3ostrowiec.pl/
  • Do Państwa dyspozycji oddajemy  również adres mailowy: info@zs3ostrowiec.neostrada.pl
  • Komitet Organizacyjny nie dysponuje wszystkimi aktualnymi adresami absolwentów, dlatego prosimy o przekazanie tej informacji tym koleżankom i Kolegom, z którymi macie Państwo kontakt.