Zaproszenie na spotkanie warsztatowe z udziałem organizacji pozarządowych

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem “Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+”  zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Ostrowieckiego na spotkanie organizowane w formie warsztatów strategicznych, które odbędzie się w dniu 23.07.2021 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37.

Przedmiotem spotkania będzie identyfikacja głównych wyzwań i kierunków rozwoju Powiatu Ostrowieckiego w oparciu o wyniki sondażu społecznego, diagnozy społeczno-gospodarczej oraz analizy SWOT przy udziale ekspertów zewnętrznych.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, zwracamy się z prośbą o udział jednego przedstawiciela danej organizacji po telefonicznym potwierdzeniu udziału w spotkaniu pod
nr telefonu /41/ 247 61 36 w terminie do 21.07.2021 r.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Referatem Rozwoju i Inwestycji pod w/w numerem telefonu.