Zaproszenie na sesję

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 roku o godz. 8.oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego:

  • Nr LIX/18 z dnia 15 listopada 2018 r,
  • Nr I/18 z dnia 22 listopada 2018r
  • Nr II/18 z dnia 29 listopada 2018r

4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego:

  • Nr 03/2018/V,
  • Nr 04/2018/V
  • Nr 05/2018/V

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018r (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2018-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

8. Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Ostrowieckiego na lata 2018-2019” (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrowieckim na lata 2018-2020. (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zdań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w drodze przyjęcia darowizny (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Turystyki i Promocji Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+” (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

13. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego o złożonych interpelacjach.

14.Sprawy różne.

15. Zakończenie sesji.