Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

Informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się 25 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali  konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów: Nr XIX/15,  Nr XX/15,  Nr XXI/15,  Nr XXII/16,  Nr XXIII/16 z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego.

4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.

5. Zgłaszanie zapytań i interpelacji.

6. Informacja na temat inwestycji realizowanych w 2015 roku przez Wydział Rozwoju Powiatu oraz Wydział Dróg.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa  i  Porządku w Powiecie Ostrowieckim za rok 2015 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady ).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2016-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego  na rok 2016 (inicjatywa uchwałodawcza Zarząd Powiatu).

12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

14. Podjęcie uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdań  z  działalności  stałych Komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

15. Podjęcie uchwały   w    sprawie   rozpatrzenia    skargi   w sprawie remontu drogi powiatowej we wsi Czarna Glina gm. Ćmielów (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie sesji.