Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego – grudzień 2015

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego - grudzień 2015

Informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 28 grudnia 2015 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 37.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.

4. Zgłaszanie zapytań i interpelacji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji  Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd  Powiatu).

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2016 – 2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

12. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd  Powiatu).

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niezadowolenia z odpowiedzi Przewodniczącego Zarządu Powiatu Ostrowieckiego w sprawie remontu drogi powiatowej we wsi Czarna Glina gm. Ćmielów (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie sesji.