Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Uprzejmie  informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 37.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XXXIV/16  z dnia 2 grudnia 2016 r.   
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.
 5. Zgłaszanie zapytań i interpelacji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2017-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na rok 2017 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 15. Sytuacja finansowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie sesji.