Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 37.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 5 października 2016 r.
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.
 5. Zgłaszanie zapytań i interpelacji.
 6. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Ostrowieckim za III kwartały 2016 roku.
 7. Informacja z realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrowieckiego w roku szkolnym 2015/2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2016-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Ostrowieckiemu lub jednostkom jemu podległych (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną” (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 16. Sytuacja finansowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie sesji.