Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Uprzejmie informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego:

 

 • Nr XIV/2019 z dnia 29 maja 2019r.
 • Nr XV/2019 z dnia 03 czerwca 2019r

 

 1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.

 

 1. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2018”:
 • przeprowadzenie debaty o stanie powiatu,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.

 

 1. Ocena wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego za rok 2018 wraz
  z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu:
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2019-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 przedstawionego przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2019 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Ostrowieckiego – skarga Or.III.0012.6.4.2019 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim – skarga Or.III.0012.6.6.2019 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim – skarga Or.III.0012.6.8-9.2019 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego o złożonych interpelacjach.

 

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie sesji.