Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się  w dniu 29 maja 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego:

 

 • Nr XIII/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2019-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Zaślubin Najświętszej Maryi Panny w Rudzie Kościelnej na roboty elektryczne przy kościele parafialnym realizowane w 2019 roku (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Ćmielów zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Gminy Ćmielów (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bałtów zadania zarządzania drogami publicznymi powiatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Bałtów w zakresie realizacji zadania pn.: „Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych w 2019 roku na terenie gminy Bałtów (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kunów zadania zarządzania drogami publicznymi powiatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Kunów w zakresie realizacji zadania pn.: „Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych w 2019 roku na terenie gminy Kunów (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowieckiego na rok 2019 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Przyjęcie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej”.

 

 1. Przedstawienie „Raportu o stanie powiatu za 2018 rok”

 

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego o złożonych interpelacjach.

 

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie sesji.

 

Projekty Uchwał-sesja 29.05.2019- do pobrania