Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Uprzejmie informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego:

 

 • Nr IX/19 z dnia 20 lutego 2019r.

 

 1. Informacja z realizacji zadań z zakresu polityki społecznej realizowanej przez Powiat Ostrowiecki w 2018 roku.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2019-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2019 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom Powiatu Ostrowieckiego” (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczącej nieprawidłowości przy udzielaniu dotacji na zadania publiczne (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego propozycji inwestycji na terenie powiatu ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego o złożonych interpelacjach.

 

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie sesji.

 

Porządek obrad Rady Powiatu- do pobrania