Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Uprzejmie informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XLIX/17 z dnia 30 listopada 2017 roku
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2018-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego na 2018 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 10. Informacja na temat bieżącej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 11. Zgłaszanie zapytań i interpelacji
 12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie sesji.

 

.