Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Uprzejmie informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017 roku o godz. 14.oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2017 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2017-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 6. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2017 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2018 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim (znak: Or.I.1510.20.2017) (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Grabowieckiej 7 (znak: Or.I.1510.18.2017) (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Grabowieckiej 7 (znak: Or.I.1510.19.2017) (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady Powiatu).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Grabowieckiej 7 (znak: Or.I.1510.21.2017) (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady Powiatu).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Grabowieckiej 7 (znak: Or.I.1510.22.2017) (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady Powiatu).
 13. Zgłaszanie zapytań i interpelacji
 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie sesji.