Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się 7 marca (czwartek) o godzinie 14.00.                                                         

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego:

 

 • Nr VIII/19 z dnia 30 stycznia 2019r,

 

 1. Informacja na temat bieżącej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na 2019 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego o złożonych interpelacjach.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie sesji.