Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu 22.11.2018r godz. 14.00