Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

Informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się 10 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali  konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XXVII16, Nr XXVII/16 z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego.
4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.
5. Zgłaszanie zapytań i interpelacji.
6. Sytuacja rynku pracy w Powiecie Ostrowieckim.
7. Przedstawienie “Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych prowadzonych na podstawie zlecenia realizacji tego
zadania (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Historyczno – Archeologicznemu
w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok
(inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Ostrowieckiego na lata 2016-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie sesji.