Zaproszenie na sesję Powiatu Ostrowieckiego

Mariusz Pasternak, Przewodniczący Rady Powiatu informuję, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się
w dniu 30 grudnia 2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XXIV/2019 z dnia 04 grudnia 2019r
 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 06/2019/VI
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu  Powiatu  Ostrowieckiego na 2020 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2020-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2020-2022” (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg powiatowych (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego o złożonych interpelacjach.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie sesji