Zaproszenie na sesję nadzwyczajną.

 Uprzejmie informujemy, że sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 roku
o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
  1. Przyjęcie porządku obrad.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.
  1. Zakończenie sesji.